2 E1.-02 Verlichtingsbalans


Definitie

Menselijke ogen passen zich pas na enige tijd aan de lichtsituatie aan. Een gelijkmatige verlichting is daarom van belang.
Reflectiewaarden van grote oppervlakten zijn ook van invloed op de gelijkmatigheid van de verlichting. De verhouding tussen de hoeveelheid licht die door een vlak wordt gereflecteerd en de lichtstroom die op dat vlak valt, is de lichtreflectiewaarde (LRV).

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Verlichtingsniveau
Helderheidscontrasten

Tussen twee aaneengesloten ruimten: ≤ 1:3.
Verhouding tussen reflectiefactoren van grote naast elkaar gelegen vlakken: ≤ 1:3.

Artikel Bouwbesluit

 

Bijbehorende criteria