2 E4.-02 Geluidversterking


Definitie

Algemene voorziening voor mensen met een auditieve beperking (slechthorenden). Het via een geluidversterking geproduceerde geluid in een ruimte kan door deze groep beter worden waargenomen.
De volgende systemen worden onderscheiden: 

  • ringleiding
  • loketringleiding
  • zend- en ontvanginstallatie via Radiofrequenties (RF) of Infrarood (IR), bestaande uit zender/straler(s) + meerdere individuele ontvangers met koptelefoon of kin-beugels of meerdere ontvangers met halslus. Het aantal individuele ontvangers is gerelateerd aan het aantal toehoorders.
  • dynamische (visuele) informatiepanelen.

De RF- en/of IR-zendinstallaties (met bijbehorende ontvangers) zijn een gelijkwaardig alternatief voor een ringleiding. 
Nadelen van deze alternatieven zijn:

  • voor elke gebruiker is een aparte ontvanger nodig
  • de ontvangers moeten worden uitgedeeld, ingenomen en opgeladen en er moeten procedures zijn voor het gebruik.

Voordelen van het alternatief:

  • betere inregelmogelijkheden en daardoor minder afhankelijk van ‘gebouwvariabelen’
  • een aparte ontvanger (voor iedereen) is ook bruikbaar voor andere doeleinden, bijv. simultaanvertaling.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Zie hoofdstuk 3 H6.C15.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H6.C15

Slechthorendenvoorziening