2 E5.-01 Informatie


Definitie

Kunnen oriënteren en begrijpen waar je naar toe moet is een voorwaarde om te kunnen
functioneren in een buitenruimte of gebouw. Niet iedereen oriënteert zich op dezelfde manier

(voorbeeld: mensen met een visuele beperking oriënteren zich op een andere manier dan mensen met een auditieve beperking).

 

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Buiten

 

 

 Binnen

 

  • Op relevante afstand, d.w.z. een plek waar de informatie nodig is of moet zijn/worden waargenomen. 
  • Goede verlichting van routes tussen openbare weg en de hoofdtoegang (zie ook hoofdstuk 2 E1.-01 Verlichting).
  • Dezelfde route tussen openbare weg en de hoofdtoegang voor iedereen (geen onderscheid in routes voor mensen met en zonder beperking).
  • Dezelfde entree voor iedereen (geen onderscheid in entree voor mensen met en zonder beperking).
  • Ontvangstbalie in de zichtlijn en binnen 10m van de entree.
  • Verticale stijgpunten (liften en trappen), gegroepeerd positioneren en duidelijk aangegeven.
  • Relevante ruimten, onderdelen, afdelingen, bouwlagen met duidelijke bewegwijzering aangegeven.
  • Dezelfde verkeersroutes in het gebouw voor iedereen (geen onderscheid in routes voor mensen met en zonder beperking).
  • Verkeersroutes duidelijk herkenbaar.
  • Goede verlichting (zie ook hoofdstuk 2 E1.-01 Verlichting).

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H9.C01

Informatiebord en Scherm