2 E6.-01 Horizontale verplaatsing


Definitie

Bij het verplaatsen is bewegingsruimte nodig. 
De afmetingen (vrije breedte) van deze bewegingsruimte (obstakelvrije ruimte) is o.a. afhankelijk van het gebruik. Andere maten (o.a. vrije hoogte) zijn gelijk voor iedere situatie.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Loopruimte

 • Vrije hoog
 • Vrije breedte (niet passeren)
 • Vrije breedte (incidenteel passeren)
 • Vrije breedte (regelmatig passeren)

Loopoppervlak-afwerking

 • Dwarshelling
 • Stroefheid (R-waarde DIN 51130)
 • Drempels
 • Oneffenheden
 • Materiaal

Loopafstanden

 • Tussen rustplaatsen
 • Gemiddelde loopsnelheid


≥ 2,3m (bij openbaar vervoer 2,1m)
≥ 0,9m
≥ 1,2m
≥ 1,8m

 

< 1:50
≥ 9 (tenzij bij criteria anders vermeld)
< 20mm
< 5mm
vast (geen grind, zand etc.)

 

< 200m
< 3,5km/uur

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria