2 E7.-02 Rolstoel


Definitie

De gebruiksruimte voor iemand in een rolstoel is afgestemd op de maten van een genormeerde rolstoel, conform NEN-EN 12183. Naast deze gestandaardiseerde rolstoelmaten worden in dit hoofdstuk ook de gebruiksruimte aangegeven van een zgn. “duw-rolstoel” (een rolstoel die wordt voortbewogen door een duwende persoon die achter de rolstoel loopt. Veelal gebruikt door ouderen en mensen die tijdelijk van een rolstoel gebruik moeten maken (bijv. als gevolg van een gebroken been).

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

 

 

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

 

 

Basis maatvoering

 

 

 
Opstelruimte, gebruikersvlak
 en draaicirkel

DuwrolstoelReikwijdte