3 H1.C05 Stramp (buiten)


Definitie

Combinaties van trappen en hellingbanen (zogenaamde ‘stramps’) voor het overbruggen van hoogteverschillen.

Locatie-eisen

Voor stramps zijn geen criteria ontwikkeld met betrekking tot toegankelijkheid, omdat ze in de geest van ITstandaard als niet toegankelijke elementen worden aangemerkt.
Daardoor worden zij niet meegenomen in de beoordeling van de (on)toegankelijkheid van een object of gebouw.
Dit betekent dat - wanneer stramps voor het overbruggen hoogteverschillen gebruikt worden - deze ook, op een gelijkwaardige manier en binnen 50m van de stramp (in combinatie met een toegankelijke trap) door een lift of hellingbaan overbrugd moeten kunnen worden.
Indien de locatie van de lift of hellingbaan niet zichtbaar is, dient er een verwijzing te worden aangebracht.

Uitvoeringseisen

 

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

2 E1.-01
3 H1.C03
3 H1.C04
3 H4.C07

Verlichting
Buitentrap
Buiten-hellingbaan
Lift

Voorbeeld