3 H3.C02 Hoogteverschil (in verkeersruimte)


Definitie

Geringe hoogteverschillen in een horizontaal verkeersgebied.

Randvoorwaarden

Er zijn 3 soorten hoogteverschillen te onderscheiden, te weten:

  • hoogteverschillen dwars op de looprichting
  • hoogteverschillen evenwijdig aan de looprichting
  • hoogteverschil tussen twee vloerdelen in één ruimte met verschillende functies. Voor deze hoogteverschillen zie 3 H5.C17 – Niveauverschillen.

Hoogteverschillen zoveel mogelijk vermijden. Bij voorkeur uitvoeren als hellend vlak flauwer 1 : 25.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Hoogteverschillen dwars op - en evenwijdig aan - de looprichting:

  • indien niet voorzien van helling of lift: maximaal 20mm hoog
  • hoogteverschillen ≥ 5mm, niet uitgevoerd met hellingbaan of lift, moeten met een contrasterende kleur worden aangegeven. Contrastwaarde (LRV1 – LRV2):
    ≥ 0,3 (zie 2 E2.-01).
  • stroefheid van het oppervlak van de helling: R-waarde (DIN 51130): ≥10.

Hoogteverschillen ten behoeve van afschot looprichting:

  • uitvoeren als helling met hellingshoek van 1:50 of flauwer
  • stroefheid van het oppervlak van de helling: R-waarde (DIN 51130): ≥10.

Artikel Bouwbesluit

Afd. 4.1: art. 2.27.

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H4.C02
3 H4.C06
3 H4.C07
3 H5.C17

Trap
Hellingbaan
Lift
Niveauverschil

Principe