3 H3.C04 Borstwering


Definitie

Een begrenzing van een vloer met als primaire functie het voorkomen van het van de vloer afvallen. Er bestaat in de ITstandaard-benadering een verschil tussen een borstwering en een leuning (3 H3.C03). 

Randvoorwaarden

De toepassing (hoogteverschil), minimale hoogte, eisen met betrekking tot doorvalbeveiliging etc. liggen vast in het bouwbesluit. Onderstaande eisen zijn alleen van toepassing op transparante gesloten borstweringen.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

  • Transparante (bijv. hardglazen) borstweringen moeten aan de bovenzijde zijn voorzien van een profiel (voor de zichtbaarheid van de borstwering) met een minimale maat van 20mm hoogte.
  • Het profiel moet een contrasterende kleur hebben ten opzichte van het materiaal van de aansluitende borstwering. Contrastwaarde (LRV1 – LRV2): ≥ 0,3 (zie 2 E2.-01).
  • Geen scherpe hoeken aan het omvatbare deel van het profiel, afrondingsstraal hoeken ≥ 5mm.

Artikel Bouwbesluit

Art. 2.18 (Integrale Nota van toelichting).

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H4.C01

Trap- en Hellingbaanleuning

Maatvoering