3 H4.C01 Trap- en Hellingbaanleuning


Definitie

Vrij omvatbare constructie naast trappen of hellingbanen ter geleiding van een veilige verplaatsing.

Randvoorwaarden

Zie voor detaillering van de leuningen hoofdstuk 3 H3.C03 Leuningen.

Locatie-eisen

 • In basisscholen en andere plaatsen waar verwacht kan worden dat er veel kinderen gebruik maken van de trap, moet ook een leuning op kinderhoogte worden aangebracht. Hoogte 0,65 – 0,70m+ trede (hoogte gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).
 • Leuning aan ten minste 1 zijde van de trap of hellingbaan, bij voorkeur aan weerszijden.
 • Indien de trap en hellingbaan onderdeel uitmaken van een route die voorzien is van een geleidelijn, moet de zijde waar de geleidelijn op de trap/hellingbaan aansluit voorzien zijn van een leuning.

Uitvoeringseisen

 • Positie leuning 0,85 – 0,9m+ trede (hoogte gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).
 • Omtrekmaat van de (over de lengte van de leuning) vrij te omvatten deel van de leuning (zie tekeningen) 120 – 180mm.
 • Het te omvatten deel moet over de gehele lengte van de leuning obstakelvrij zijn.
 • Maximale breedte (bij rechthoekige leuningen) 100mm.
 • In de omtrek van de leuning moet aan de onderzijde ten minste 1 verjonging aanwezig zijn tussen 5mm voor een goede grip (klemmen) van de leuning.
 • Leuning geschikt voor en veilig bij een belasting (in alle richtingen) van 500 newton.
 • Geen scherpe hoeken van het te omvatten deel van de leuning, afrondingsstraal hoeken ≥ 5mm.
 • Ruimte rondom leuningen voor het vastpakken van de leuning: zie onderstaande tekening.
 • Leuning steekt ten minste 300mm (horizontaal gemeten) voorbij einde hellingbaan en voorbij eerste en na laatste trede van ieder trapsegment. Hoogte is hier ook 0,85 – 0,9m+ vloer.
  Uiteinden van de leuning mogen geen gevaarlijk obstakel vormen in de ruimte waar mensen zich aan kunnen bezeren. Beëindigingen van de leuningen zodanig detailleren/vormgeven dat haken (bijv. met een mouw van een jas) wordt vermeden.

Artikel Bouwbesluit

Afd. 2.5: art. 2.35.

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H1.C03
3 H1.C04
3 H3.C03
3 H3.C04
3 H4.C02
3 H4.C06

Buitentrap
Buiten-hellingbaan
Leuning
Borstwering
Trap
Hellingbaan

Maatvoering trap- en hellingbaanleuning