3 H4.C08 Hefplateaulift


Definitie

Mechanisch voortbewogen vloeroppervlak voor het overbruggen van niveauverschillen van maximaal 1,8m. Bediening door middel van vasthoudbesturing.

Randvoorwaarden

 • Plateauoppervlak beveiligd tegen afrijden door hekjes, hefbomen en/of deuren.
 • Beweegbare onderdelen zijn afgescheiden van eventuele belendende verkeersruimten en trappen.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

 • Lift moet te gebruiken zijn zonder dat hier een apart “gehandicapten-pasje” voor nodig is.
 • Vrij vloeroppervlak:

o voor brancard, bed, scootmobiel, rolstoel: ≥ 1,05 x 2,05m
o voor rolstoel alsmede een beperkt aantal typen scootmobielen: 
    ≥ 1,05 x 1,5m
o voor rolstoelen: ≥ 1,05 x 1,35m (zie 3 H4.C07).

 • In bestaande gebouwen (gerealiseerd vóór 2008) is een vrij vloeroppervlak ≥ 1,05 x 1,35m toelaatbaar. Deze hefplateauliften zijn echter niet geschikt voor de meeste typen scootmobielen.
 • Vanaf de lifttoegang(en) moet op het plateau een inrijddiepte beschikbaar zijn van ≥ 1,50m.
 • Vrije doorgang toegang tot plateau ≥ 0,85m.
 • Wanneer bij de onderste stopplaats de vloer van de platformlift zich boven de vloer bevindt, moet dit hoogteverschil met een op-/afrit worden uitgevoerd conform hoofdstuk 3 H4.C06. 
 • Vrij gebruiksvlak liftbordes op iedere stopplaats ≥ 1,5 x 1,5m.
 • Liftbediening tussen 0,9 en 1,2m+ vloer en 0,50m uit een inwendige hoek.
 • Maximale bedieningskracht van de bedieningsknoppen: 5 newton.
 • Toegangshekjes moeten automatisch werken en naar buiten opendraaien.
 • Knoppen liftbediening voorzien van functieaanduiding in opliggend reliëf op of naast de knoppen.
 • Hefvermogen ≥ 3.500 newton.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

 

 

Maatvoering