3 H5.A04 Toegangsautorisatie


Definitie

Toegangspasjes etc. en/of biometrische systemen (irisscan, vingerafdruk, handpalmscan, gewicht meting) voor het gebruik van toegangssluisjes, poortjes, tourniquets etc. voor bezoekers en medewerkers voor het mogen/kunnen betreden van (gedeelten van) een gebouw of gebied.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Toegangsautorisatie voor medewerkers en vaste bezoekers (scholieren, studenten, gevangen e.d.):

  • aantekening “handicap” toegestaan.

Toegangsautorisatie voor incidentele bezoekers:

  • aantekening “handicap” niet toegestaan voor het gebruik van (toegankelijk) toiletten en liften.

Algemene criteria:

  • autorisatieplek dient duidelijk visueel (kleurcontrast > 0,3 zie 2 E2.-01) en tactiel (5mm opliggend) waarneembaar te zijn
  • alle handelingen met de hand en scannen van de handpalm, bereikbaar tussen 0,9 – 1,2m+ vloer en minimaal 0,50m uit inwendige hoek.
  • Bij het scannen van andere delen van het lichaam dient de scanner zelfstandig tot de bijbehorende hoogte gebracht te kunnen worden (bijv. bij irisscan scannen tussen 1,0 en 2,0m+ vloer en 1m uit inwendige hoek).

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H5.C06
3 H5.C07
3 H5.C08

Draaihek
Toegangssluis
Toegangspoortje