3 H5.C07 Toegangssluis


Definitie

Een doorgang met toegangscontrole die alleen met een autorisatie kan worden gepasseerd.

Randvoorwaarden

De vrije doorgang dient voldoende te zijn voor een rolstoel, scootmobiel en/of een persoon met hulphond om te passeren.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

  • Indien het obstakelvrije gebruiksvlak in de toegangssluis te klein is voor de verschillende in de tekeningen aangegeven gebruikers, moet binnen 10m ook een alternatieve doorgang zijn met dezelfde openingstijden en (zelfstandige) gebruiksmogelijkheden als de toegangssluis (inclusief assistentie voor de bediening en handelingen voor autorisatie door bijvoorbeeld een bewaker, portier, receptionist, e.d.). Deze alternatieve toegang komt in de dezelfde binnen/buitenruimte uit als de toegangssluis en heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 x 2,3m.
    Voor de afmeting van de gebruiksvlakken voor rollator, rolstoel, scootmobiel of persoon met taststok of hulphond zie “2 E.-07 – Gebruiksruimten” in hoofdstuk Ergonomische uitgangspunten.
  • De vrije doorgangsbreedte is ≥ 0,9m, de hoogte ≥ 2,3m.
  • Bediening van autorisatiemethodiek tussen 0,9 en 1,2m+ vloer en 0,5m uit een inwendige hoek.
  • Indien draaideurtjes, dan draairichting van de deurtjes naar buiten.
  •  Indien het deurtje van de (open)sluis is uitgevoerd in een transparant materiaal (bijv. gehard glas), moet dit glas voorzien zijn van een markering (in beide looprichtingen afhankelijk van achtergrond kleuren).
    Visuele markering (contrastwaarde: LRV1 – LRV2: ≥ 0,3 ten opzichte van de achtergrond, zie 2 E2.-01). 

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H6.C01
3 H9.C03

Bedieningselement
Display

Open sluis

 

Gesloten sluis