3 H5.C10 Deurkruk


Definitie

Horizontaal geplaatste draaiende deurkruk, waarmee het loopslot van de deur kan worden ingetrokken en de deur geopend kan worden.

Randvoorwaarden

(Ronde) draaiknoppen en verticaal geplaatste krukken zijn uit hoofde van toegankelijkheid en bruikbaarheid niet acceptabel.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

  • Tussen de 0,9 en 1,2m+ vloer.
  • In uitzonderingsgevallen (bijv. krukken van deuren in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc.) tussen de 0,7 en 1,35m+ vloer.
  • Deurkruk horizontaal gemonteerd, zodat de kruk naar beneden gedrukt moet worden om het loopslot vrij te maken. Bij voorkeur met teruggebogen handvat.
  • Diameter van het te omvatten deel (zie onderstaande tekeningen) van de kruk 19 – 25mm.
  • Bij niet ronde doorsneden van het krukprofiel ter plaatse van het te omvatten gedeelte (zie onderstaande tekeningen), is de maximale omtrek van het profiel 60 – 80mm.
  • De te bedienen onderdelen van de deurkruk hebben geen scherpe randen en moeten zijn voorzien van geleidelijke overgangen tussen profieldoorsneden.
  • Maximale bedieningskracht van de kruk (in verticale richting): 5 newton.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Alle deuren bestemd voor personendoorgang m.u.v. deuren naar technische ruimten, deuren t.b.v. glazenwassers en groenvoorziening, alsmede (groot)keukendeuren.

Bijbehorende criteria

3 H5.C03
3 H5.C11

Deur
Deurdranger

Voorbeelden

 
 

Afmetingen

 

Bedieningskracht verticaal