3 H5.C11 Deurdranger


Definitie

Mechanische voorziening waardoor een deur automatisch sluit na met de hand te zijn geopend. Hierdoor is de deur in rust altijd gesloten.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

  • Maximale bedieningskracht (op de kruk gemeten):

o 40 newton (buitendeuren)
o 30 newton (binnendeuren).

  • Bij openingshoek deur ≥ 70°: sluitvertraging ≥ 5 seconden tussen aanwezige openingshoek en 70° openingshoek.
  • Bovenstaande waarden moeten gehaald worden in een situatie waarbij de sluitkracht van de deurdranger is ingesteld volgens EN 1154 (voor deuren die een brandcompartimenteringsfunctie hebben).
  • Meetpunt op de kruk of greep voor het bepalen van de bedieningskracht: 100mm uit de zijkant (sluitzijde) van de deur.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Bovenstaande eisen gelden niet voor deuren die uitsluitend door bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend (bijv. deuren van een zittingzaal in een rechtbank).

Bijbehorende criteria

3 H5.C03

Deur

Meetpunten

 
 

Sluittijden