3 H5.C13 Bel (bel, beltableau)


Definitie

Knop waarmee kan worden aangegeven dat men zich voor een toegangsdeur van een gebouw bevindt.

Randvoorwaarden

De bel bevindt zich bij die toegang waar de postcode en het huisnummer van het betreffende gebouw bij behoort.

Locatie-eisen

Opstelvlak t.b.v. het gebruik van de bel is bereikbaar vanaf toegangspad.

Uitvoeringseisen

  • Drukknop 0,5m uit een inwendige hoek en boven verharding.
  • Drukknop 0,7 – 1,35m+ vloer/bestrating/terreinafwerking.
  • Voor de drukknop een gebruiksvlak van 0,9 x 1,2m.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Indien er een bel aanwezig is, moet deze bruikbaar zijn.

Bijbehorende criteria

3 H5.C14
3 H6.C01

Intercom
Bedieningselement