3 H6.B03 Slaapplek


Definitie

Een slaapplek voorziet per persoon in de opstelruimte voor een bed in combinatie met een garderobekast plus bijbehorend gebruiksvlak binnen woningen en logiesgebouwen.

Randvoorwaarden

Bed inclusief gebruiksvlak aan tenminste 2 zijden.
Per slaapplaats minimaal 1 kastruimte (0,6 x 0,6m) toevoegen.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

  • Projectievlak bed op vloer: per persoon 0,9 x 2,1m.
  • Bed minimaal aan 2 zijden benaderbaar.
  • Breedte gebruiksvlak 0,9m, over minimaal 2/3 van de lengte van het bed (vanaf de toegang gerekend).
  • Obstakelvrije draaicirkel Ø 1,5m.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Woningen en logiesgebouwen.

Bijbehorende criteria

 

 

Maatvoering