3 H6.B06 Rolstoel toeschouwersplaats


Definitie

Een toeschouwersplaats is een opstelplaats met bijbehorende manoeuvreerruimte voor een rolstoel waar de rolstoelgebruiker met eventuele partner kan plaatsnemen om naar een voorstelling, film, lezing, concert, etc. te kijken en te luisteren.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

  • Een opstelplaats komt voor in de volgende varianten (met voorkeur voor optie 2):
  1. 2 plaatsen voor een rolstoel naast elkaar, indien de partner ook gebruik maakt van een rolstoel
  2. 1 plaats voor een rolstoel en een "standaard" plaats, indien de partner geen gebruik maakt van een rolstoel.
  3. 1 plaats voor een rolstoel (bezoeker zonder partner).
  • Voldoende ruimte om in- en uit te manoeuvreren.
  • Opstelplaatsen bereikbaar via een toegankelijke route. In een bioscoop bij voorkeur in het midden van de zaal op enige afstand van het scherm.

Uitvoeringseisen

  • Afmeting plaatsingsvlak: 0,7 x 1,2m.
  • Opstelrichting is de zichtrichting naar de voorstelling, uitvoering, lezing etc..
  • Vrij zicht op de voorstelling, uitvoering, lezing, etc. op ooghoogte.
  • Markering (met rij- en stoelnummer) van de rolstoel toeschouwersplaats op de vloer.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Zalen/tribunes etc.: 
< 100 plaatsen              2%
101   – 500 plaatsen     1%
501   – 1500 plaatsen   0,5% *]
1501 – 5000 plaatsen   0,2% *]
> 5000 plaatsen             0,1% *]

*] hierbij moet de helft van het aantal 
toegankelijke zitplaatsen permanent fysiek in
de ruimte aanwezig zijn, terwijl de andere
helft mag (niet “moet”) zijn uitgevoerd als
verplaatsbare unit die naar behoefte moet 
kunnen worden aangebracht.

Rekenvoorbeeld: Schouwburg 1700 plaatsen.
Tot 100 = 2 stuks
101– 500 (1% x 399) = 4 stuks 
5
01–1500 (0,5% x 999) = 5 stuks 
1501–1700 (0,2% x 199) = 1 stuks 
Totaal: 12 plaatsen.

 

Bijbehorende criteria

 

 

Voorbeelden van opstellingen