3 H6.C01 Bedieningselement


Definitie

Knop, greep, schakelaar, stang, touwtje (alles wat met de hand wordt bediend/gebruikt).

Enkelvoudige handelingen:

 • indrukken van 1 toetsomzetten van een schakelaar.

Meervoudige handelingen:

 • indrukken van meerdere toetsen
 • het moeten uitvoeren van meerdere handelingen.

Randvoorwaarden

Bediening mogelijk vanuit zittende én staande positie.

Locatie-eisen

Enkelvoudige handeling:

 • zijdelingse bediening toegestaan.

Meervoudige handeling:

 • voorzieningen treffen waardoor zijdelingse handeling niet nodig is. Het element dient daarom onderrijdbaar te zijn (zie tekening bij 3 H6.C04).

Uitvoeringseisen

 • Bedieningselement voor meervoudige handelingen: tussen 0,9 en 1,2m+ vloer.
 • Bedieningselement voor enkelvoudige handelingen: tussen 0,7 en 1,35m+ vloer. 
 • Obstakelvrij gebruiksvlak 0,9 x 1,2m vóór het bedieningselement. 
 • ≥ 0,5m horizontaal uit een inwendige hoek, bij gebouwen.
 • ≥ 0,35m horizontaal uit een inwendige hoek, bij woningen.
 • Bediening mogelijk met één hand.
 • Maximale bedieningskracht 5 newton bij bediening met één of twee vinger(s).
 • Maximale bedieningskracht 30 newton bij bediening met de hand.
 • Afmetingen basis schakelmateriaal (bijv. 220 volt schakelmateriaal) ≥ 40 x 40mm.
 • Afmetingen overige knoppen (op automaten, liften etc.) ≥ 20 x 20mm.
 • Kleur van de bedieningselementen contrasterend t.o.v. de aansluitende constructie (contrastwaarde R ≥ 0,3 zie 2 E2.-01).

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Alle bedieningselementen binnen het gebied waarop de ITstandaard van toepassing is.

Bijbehorende criteria

2 E7.-02
3 H2.C03
3 H2.C03
3 H6.C13

Rolstoel (met name het overzicht met reikwijdte)
Bel
Brievenbus
Automaat

Locatie/Maatvoering