3 H6.C15 Slechthorenden voorziening


Definitie

Algemene voorziening voor mensen met een auditieve beperking (slechthorenden) waarbij het via een geluidversterking geproduceerde geluid in een ruimte voor deze groep beter kan worden waargenomen.

De volgende systemen worden onderscheiden:

 • ringleiding
 • loketringleiding
 • zend- en ontvanginstallatie via Radiofrequenties (RF) of Infrarood (IR) bestaande uit zender/straler(s) + meerdere ontvangers met koptelefoon of kin-beugels en meerdere ontvangers met hals-lus. Het aantal individuele ontvangers is gerelateerd aan het aantal toehoorders
 • dynamische (visuele) informatiepanelen.

De RF- en/of IR-zendinstallaties (met bijbehorende ontvangers) zijn een gelijkwaardig alternatief voor een ringleiding.

Nadelen van deze alternatieven zijn:

 • voor elke gebruiker is een aparte ontvanger nodig
 • de ontvangers moeten worden uitgedeeld, ingenomen en opgeladen en er moeten procedures zijn voor het gebruik.

Voordelen van het alternatief:

 • betere inregelmogelijkheden en daardoor minder afhankelijk van ‘gebouwvariabelen’
 • een aparte ontvanger (voor iedereen) is ook bruikbaar voor andere doeleinden, b.v. simultaanvertaling.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

Ruimten of objecten die voldoen aan de hieronder beschreven toepassingen (1, 2 of 3) moeten worden uitgerust met een audioversterking voor slechthorenden.
Indien er vanuit privacy/geheimhouding conflicterende belangen zijn, dient ter plaatse een afweging te worden gemaakt of de installatie aan of uit moet staan.

Toepassing 1

Een receptie/loket/balie moet zijn voorzien van een loketringleiding, inclusief de bijbehorende bordjes op een duidelijk leesbare plaats, wanneer:

 • er geluidsversterking aanwezig is en/of
 • er veel achtergrondgeluiden zijn en/of
 • er sprake is van slechte verstaanbaarheid (bv. door een scheidingsglaswand bij een receptiebalie).

Toepassing 2

Een ruimte met ≥ 50 en < 3.000 plaatsen waarin een PA-systeem (spraakversterking) is gemonteerd, uitgezonderd leslokalen voor minder dan 100 plaatsen in onderwijsgebouwen, moet(en) zijn voorzien van een ringleiding of een RF-/IR-installatie, inclusief de bijbehorende bordjes (IRS) op een duidelijk leesbare plaats.

 • Ruimten waar geen ‘vast’ PA-systeem is gemonteerd, vallen niet onder toepassing 2.
 • Bij het gebruik van een tijdelijk PA-systeem moet ook een verplaatsbare ringleidinginstallatie worden ingezet.
 • Bij omroepinstallaties in zeer grote gebouwen, (semi-)openbare buitenruimten, stadions, beursgebouwen, pretparken, e.d. zijn akoestische voorzieningen niet doeltreffend voor slechthorenden. Duidelijke visuele signalering verdient hier de voorkeur.
 • Bij audiotour guides in musea is het noodzakelijk een halslus faciliteit aan te bieden naast de hoofdtelefoon of het luistertoestel.
 • Visuele presentatie met gesproken tekst moet ondertiteld zijn.
 • Indien slechts een deel van de ruimte door de slechthorenden installatie wordt gedekt, dient op een duidelijke manier te worden aangegeven welk gebied dit betreft (b.v. op de bordjes, een kleurvak op de vloer, e.d.).
 • Bij meerdere zalen op één verdieping die allen van een slechthorenden voorziening zouden moeten worden voorzien, is het ook toelaatbaar om één of enkele verplaatsbare installatie(s) per verdieping ter beschikking te hebben. In deze zalen dient op een goed leesbare plaats te worden aangegeven dat op verzoek deze installatie wordt uitgerold. De daarbij behorende logistieke organisatie moet zodanig zijn ingericht dat na aanvraag binnen 5 minuten de voorziening functionerend beschikbaar is.

Toepassing 3

Ruimten/voertuigen ten behoeve van het Openbaar Vervoer zoals stationshal/perron/halte/voertuig die zijn voorzien van omroepinstallaties moeten zijn voorzien van visuele dynamische informatiepanelen waarop de omgeroepen tekst ook in leesbare vorm wordt aangeboden.

 • In OV-ruimten en OV-voertuigen is het gebruik van omroepinstallaties noodzakelijk voor een efficiënte afwikkeling van de reizigersstroom.
 • 100% verstaanbaarheid voor alle reizigers in elke situatie is daarbij technisch niet haalbaar. Ook een storingsvrije werking van eventuele ringleiding, RF/IR-installaties kan door de aanwezige hoge elektrische spanning niet worden gegarandeerd.

Uitvoeringseisen

 • Bij toepassing 1 of 2 is de installatie aangelegd volgens de norm voor ringleidingen voor slechthorenden EN 60118-4:2006 en is deze gebruiksklaar (toetsing keurmeester d.m.v. ontvanger met koptelefoon, eventueel beperkt tot in het aangegeven gebied).
 • Bij toepassing 1 of 2 is er een kopie beschikbaar van het Certificaat conform EN 60118-4:2006 van de betreffende installatie door de installateur/fabrikant of bevoegde keuringsinstantie (b.v. de NVVS, of door haar vertegenwoordiger).
 • Bij toepassing 1 of 2 is de geldigheid van de keuring voor de betreffende installatie van toepassing (5 jaar).
 • Buiten en binnen de ruimte aangeven waar de slechthorenden voorziening is aangebracht (bij voorkeur ook in welk deel van de zaal de slechthorenden voorziening goed functioneert).
 • Bij ringleiding of een RF-/IR-installatie geldt dat deze binnen 5 minuten nadat noodzaak tot gebruik is aangegeven, operationeel moet zijn.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Zalen/tribunes etc.:

< 50 plaatsen
51 – 500 plaatsen
501 – 1500 plaatsen
1501 – 3000 plaatsen
> 3000 plaatsen

van het totaal aantal plaatsen.

 

-
20%
10%
5%
n.v.t.

 

 

Rekenvoorbeeld
schouwburg 1600 plaatsen.

tot 50 = 0 stuks
51–500 (20% x 449) =90 stuks 
501–1500 (10% x 999) =100 stuks 
1501–1600 (5% x 99) = 5 stuks

Totaal: 195 plaatsen

Bijbehorende criteria

2 E4.-02

Geluidsversterking