3 H7.A01 Toiletruimte IT (Integraal Toegankelijk)


Definitie

Een integraal toegankelijk toilet bevat de minimale ruimte waarbinnen een persoon met een standaard handbewogen rolstoel geacht wordt zelfstandig toilet- en wastafelhandelingen te kunnen verrichten.

Randvoorwaarden

 • Voor toiletten geldt dat er alleen IT-toiletten in een gebouw worden geëist als er ook “standaard” toiletten aanwezig zijn.
 • De IT-toiletruimte moet met afgesloten deur bruikbaar zijn.
 • Er is ruimte in het toilet voor assistentie om de toiletpot te bereiken/verlaten.
 • Bij gebruik van handdoekautomaten, handdrogers, etc. dienen alle in de eisen beschreven bijbehorende gebruiks-/opstelvlakken aanwezig te zijn.

Locatie-eisen

 • Afstand ≤ 75m van de uiterst gelegen werkplek (kantoren) op 1,5m van de gevel, gemeten via de obstakelvrije route. 
 • Afstand ≤ 75m van de uiterst gelegen verblijfsplek (overige ruimten), gemeten via de obstakelvrije route. 
 • Minimaal 1 IT-toiletruimte per bouwlaag ≥ 1.000m2.
 • Aantallen IT-toiletruimten per gebouw (functie) conform Bouwbesluit 2012 (art. 4.25 en 4.4).
 • Bereikbaar tijdens openingsuren van alle bijbehorende functies en bereikbaar vanuit alle gebouwfuncties (zonder tussenkomst van derden).

Uitvoeringseisen

 • Naar buiten draaiende deur (deur maakt geen onderdeel uit brandscheiding).
 • De deur niet uitvoeren met een deurdranger. Een vrijloopdranger (een dranger die uitsluitend als dranger dienst doet bij calamiteiten) is wel mogelijk in situaties waar een open staande deur een obstakel vormt in een vluchtroute.
 • Bedieningskracht voor de deur, het alarmkoord en de sanitairbeugels ≤ 30 newton.
 • Bedieningskracht voor de deurkruk, spoelknop, kraan en resetknop van het alarm ≤ 5 newton.
 • Afmeting van de toiletruimte is afhankelijk van de gekozen uitvoering/indeling en de in deze ruimte aan te brengen voorzieningen als handdoekenautomaat, vaste afvalbakken, baby verschoontafel etc.. Alle gebruiks- en obstakelvrije manoeuvreerruimten dienen aanwezig te zijn volgens IT-Toiletpot en IT-Wastafel. Obstakelvrij betekent dat er ter plaatse van deze vlakken geen vaste inrichtingselementen mogen worden aangebracht.
 • Onderstaande accessoires dienen aanwezig te zijn:
 • opklapbare IT-sanitairbeugels aan weerszijden van de toiletpot (zie 
   3 H7.C03)
 • alarminstallatie (zie 3 H7.C04)
 • kledinghaakje (zie 3 H7.C07)
 • zeepdispenser (zie 3 H7.C07)
 • handdoekvoorziening (zie 3 H7.C07)
 • deurgreep op binnenzijde deur (zie 3 H5.C09).

Artikel Bouwbesluit

Afd. 4.2: aanstuurtabel: 4.8: art. 4.25, 4.11, 4.12.

Toepassingsgebied

Aantallen IT-toiletruimten per gebouw (functie) conform Bouwbesluit 2012 (art. 4.25 en 4.4).

Bijbehorende criteria

3 H5.C03
3 H5.C04
3 H5.C09
3 H7.C01
3 H7.C02
3 H7.C03
3 H7.C04

Deur
Schuifdeur
Deurgreep
IT-Toiletpot
IT-Wastafel
IT-Sanitairbeugel
IT-Alarminstallatie

Indelings- en maatprincipe van een toiletruimte IT

 
 

Indelingsvoorbeeld van een toiletruimte IT