3 H7.A05 Sanitairruimte IT (Integraal Toegankelijk


Definitie

Een integraal toegankelijke sanitairruimte bevat de minimale ruimte waarbinnen een persoon met een rolstoel geacht wordt zelfstandig douche-, toilet- en wastafelhandelingen te kunnen verrichten. Daarnaast is in deze sanitairruimte ook ruimte voor assistentie om toiletpot of douche te bereiken/gebruiken/verlaten.

Randvoorwaarden

 • De sanitairruimte IT moet met afgesloten deur bruikbaar zijn.
 • Indien gewenst kunnen één of meer van het vereiste aantal douchevoorzieningen worden gecombineerd met IT-toilet(ten) waardoor een toegankelijke sanitairruimte ontstaat.
  Voordelen van deze benadering is:
 • efficiënt ruimtegebruik
 • douche in sanitairruimte IT voorziet in privacy (in tegenstelling tot toegankelijke douches die onderdeel uitmaken van groepsruimten)
 • een sanitairruimte IT telt mee bij het benodigde aantal toegankelijke 
  doucheruimten.

  N
  adeel: mogelijk (te) lange wachttijd om gebruik te kunnen maken van het toilet.

Locatie-eisen

 • Afstand ≤ 75m tussen de uiterst gelegen werkplek (kantoren) op 1,5m van de gevel, gemeten via de obstakelvrije route. 
 • Afstand ≤ 75m van de uiterst gelegen verblijfsplek (overige ruimten), gemeten via de obstakelvrije route. 
 • Minimaal 1 IT-toiletruimte per bouwlaag ≥ 1.000m2.
 • Aantallen IT-toiletruimten per gebouw (functie) conform Bouwbesluit 2012 (art. 4.25 en 4.4).
 • Bereikbaar tijdens openingsuren van alle bijbehorende functies en bereikbaar vanuit alle gebouwfuncties (zonder tussenkomst van derden).

Uitvoeringseisen

 • Afmeting van de sanitairruimte IT is afhankelijk van de indeling en gekozen modellen sanitair en de in deze ruimte aan te brengen voorzieningen als handdoekenautomaat, vaste afvalbakken, baby verschoontafel etc. 
 • Deur:
 • naar buiten draaiende deur (deur maakt geen onderdeel uit van een
  brandscheiding)
 • de deur niet uitvoeren met een deurdranger. Een vrijloopdranger (een
  dranger die uitsluitend als dranger dienst doet bij calamiteiten). Zie 
  3 H7.A01.
 • Bedieningskracht voor de deur, het alarmkoord en de sanitairbeugels ≤ 30 newton.
 • Bedieningskracht voor de deurkruk, spoelknop, kraan en resetknop van het alarm ≤ 5newton.
 • Alle opstelruimten (zie tekening) dienen vrij van obstakels te zijn en te blijven. Nagelvaste afvalbakken, handdoekenautomaten e.d. ter plaatse van de obstakelvrije vlakken en gebruiksruimte zijn niet toegestaan.
 • Onderstaande accessoires dienen aanwezig te zijn:
 • opklapbare toiletbeugels aan weerzijden van de toiletpot
 • minimaal 2 kledinghaken (zie 3 H7.C07)
 • alarminstallatie (indien zich een toiletpot in de sanitairruimte IT bevindt)
 • zeepdispenser (zie 3 H7.C07)
 • handdoekvoorziening (zie 3 H7.C07)
 • deurgreep op binnenzijde deur (3 H5.C09).
 • Douchevlak bij voorkeur op afschot 1:50, of met verzonken vloer met niveauverschil ≤ 10mm.
 • Stroefheid van het oppervlak van de vloer: R-waarde (DIN 51130) ≥ 10. 

Artikel Bouwbesluit

Afd. 4.4: art. 4.25.

Toepassingsgebied

Aantallen IT-toiletruimten per gebouw (functie) conform Bouwbesluit 2012 (art. 4.25 en 4.4).

Bijbehorende criteria

3 H7.C01
3 H7.C02
3 H7.C03
3 H7.C04
3 H7.C05

IT-Toiletpot
IT-Wastafel
IT-Toiletbeugel
IT-Alarminstallatie
IT-Douche

Indelings- en maatprincipe van een sanitairruimte IT  
Indelingsvoorbeeld van een sanitairruimte IT