3H1.C01 Parkeerplaats GPA (auto)


Definitie

De ruimte die moet worden gereserveerd voor het stallen van een voertuig (auto) voor beperkte tijd, inclusief het in- en uitstappen. GPA: Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen.

Randvoorwaarden

 • De afmeting van een GPA is gebaseerd op een standaardauto van maximaal 4,5 x 2m.
  Een GPA heeft een voorgeschreven indeling en is voldoende vindbaar en herkenbaar.

Locatie-eisen

 • Bij evenwijdig aan de rijbaan parkeren in- en uitstappen niet op een doorgaand-verkeer-rijbaan en/of fietspad. Indien de rijbaan uitsluitend bedoeld is voor bestemmingsverkeer is het in- en uitstappen op de rijbaan wel toegestaan (maar bij voorkeur nooit op een rijbaan in- en uitstappen).
  Op parkeerterreinen en in parkeergarages mag de draaicirkel (deels) op de verkeerszone liggen.

Uitvoeringseisen

 • Dwars- of langshelling parkeervak max. 1:50.
 • Aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.).
 • GPA's op de openbare weg of in parkeergarages: markeren met verkeersbord E6 (alleen bij algemene gehandicapten parkeerplaats zonder onderbord).
 • GPA's op eigen terrein of in eigen parkeergarages: markeren met verkeersbord E6 of andere duidelijke aanduiding.
 • Duidelijke afbakening van het parkeervlak ten opzichte van de omliggende bestrating door middel van lijnen (breedte 100mm) en/of vlak (contrast 0,3 ten opzichte van de aansluitende bestrating zie 2 E2.-01). Afmeting afbakening: 3,5 x 5,0m bij haaks parkeren of 2,0 x 6,0m bij evenwijdig aan de rijbaan parkeren.
 • Aan één lange en één korte zijde een vrije (en veilige) manoeuvreerruimte van 1,5m breed op hetzelfde niveau als de parkeerplaats.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Algemeen parkeerterrein of parkeergarage gebonden

 

 

Gebouw gebonden GPA op eigen terrein of op/aan openbare weg

100 plaatsen: 2%
101 – 500 plaatsen: 1%
501 – 1500 plaatsen: 0,5%
> 1500 plaatsen: 0,2%
... van totaal aantal plaatsen.

1 stuks per 10.000m2 gebouwoppervlak.

Bijbehorende criteria

3 H1.A01
3 H1.A02
3 H1.A03

Parkeervoorziening
Parkeergarage
Toegangsroute

Aanduiding verkeersbord E6

Maatvoering 
enkele GPA


Maatvoering 
dubbele GPA