2-E4.01 Akoestiek


Definitie

Onder akoestiek wordt meestal verstaan, de eigenschappen van een ruimte met betrekking tot klank en nagalm van geluid. Wanneer men bijvoorbeeld spreekt over “Deze ruimte heeft een slechte akoestiek”, wordt bedoeld dat de eigenschappen van die ruimte niet voldoet aan (spraak)verstaanbaarheid. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld heel andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.
Achtergrond
De akoestiek van een ruimte moet mensen in staat stellen om op een prettige manier op normaal stemniveau met elkaar te laten praten, te bellen of naar muziek te laten luisteren. De in deze standaard opgenomen nagalmtijden gelden voor algemene ruimten. Voor ruimten met specifieke nagalmtijd-eisen (bijv. studio’s) gelden andere eisen die niet in deze standaard zijn opgenomen.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Spraakverstaanbaarheid Nagalmtijd tussen 0,4 en 0,8 seconden.
Specifieke activiteiten
Nagalmtijd laten bepalen door expert.
Artikel EN17210
15.2
Acoustics

Bijbehorende criteria