2-E6.02 Verticale verplaatsing


Definitie

Bij het verplaatsen is bewegingsruimte nodig.
De afmetingen (vrije breedte en hoogte) van deze bewegingsruimte (obstakelvrije ruimte) is o.a. afhankelijk van het gebruik. Andere maten (o.a. vrije hoogte) zijn gelijk voor iedere situatie.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Voorbeelden
- Trap (regulier)
2 x optrede + 1 aantrede = 600 – 750mm (optrede  185mm).
- Flauwe tribunetrappen Geen eisen.
- Lift
Afmetingen minimaal geschikt voor rolstoel gebruik.
- Helling
Helling afhankelijk van de te overbruggen hoogte (maximaal 1m hoogteverschil).
- Vals plat (geen helling)
Hellingshoek flauwer dan 1:25 (geen maximale hoogte).
Artikel EN17210
10 Vertical circulation in buildings and outdoors

Bijbehorende criteria

3-H1.07
Buitentrap
3-H1.08
Buiten-hellingbaan
3-H4.01
Verticaal stijgpunt
3-H4.02
Trap
3-H4.06
Hellingbaan
3-H4.08
Lift