2-E7.02 (handbewogen) Rolstoel


Definitie

De gebruiksruimte voor iemand in een rolstoel is afgestemd op de maten van een genormeerde
rolstoel, conform EN 12183. Naast deze gestandaardiseerde rolstoelmaten worden in dit hoofdstuk ook de gebruiksruimte aangegeven van een zgn. ‘duw-rolstoel’ (een rolstoel die wordt voortbewogen door een duwende persoon die achter de rolstoel loopt. Veelal gebruikt door ouderen en mensen die tijdelijk van een rolstoel gebruik moeten maken (bijv. als gevolg van een gebroken been)).

Achtergrond


Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen


Artikel EN17210


Bijbehorende criteriaBasis MaatvoeringOpstelvlak, gebruiksvlak en draaicirkel

Duwrolstoel

Reikwijdte