RG: 2.03 Gidslijn


Definitie

Gidslijnen maken onderdeel uit van de geleidingsroute, maar maken feitelijk geen deel uit van de fysieke geleidelijnen. Gidslijnen zijn natuurlijke of reeds aanwezige structuren die kunnen dienen om plaats en richting te bepalen.

Gidslijnen zijn over het algemeen niet speciaal aangelegd als routegeleiding, dit neemt niet weg dat m.n. in de openbare ruimte bepaalde structuren zo kunnen worden ontworpen dat deze als gidslijn kunnen dienen.

Er zijn weinig uitvoeringseisen aan gidslijnen, hierdoor kunnen en zullen gidslijnen in vele varianten voorkomen. Gidslijnen zijn daardoor ook lang niet altijd voor iedereen geschikt.

Randvoorwaarden

Aan gidslijnen worden weinig eisen gesteld, behalve dat deze met de voet of stok voelbaar moet zijn. Een goed contrasterende gidslijn strekt tot aanbeveling, maar is geen eis.

Uitvoeringseisen

  • Met de voet en stok voelbaar verschil in oppervlaktestructuur (bijvoorbeeld een overgang trottoir - grasveld).
  • Hoogteverschil ≥ 50mm (bijv. trottoirband of muur).


Voorbeelden gidslijnen

 


overgang trottoir – grasveld


Borstwering


Gevel


Leuning en borstwering als gidslijn bij een hellingbaan


Vlakke gidslijn, natuursteen (300mm) in een ruwe bestrating (bijv. historische straatkeien)