RG: 2-06 Objectmarkering


Definitie

Objectmarkeringen worden aangebracht wanneer er zich aan de geleidelijn een informatieobject bevindt met voor de volger van de lijn relevante informatie en/of een relevante functie, bijvoorbeeld een informatiezuil of in het openbaar vervoer een OV-chipkaartlezer, kaartautomaat, S&A zuil, DRIS-paneel met audiovoorziening, etc..

Randvoorwaarden

  • Wanneer het informatieobject zich niet rechtstreeks aan de doorgaande geleidelijn bevindt, wordt met de objectmarkering aangegeven dat er een geleidelijn ("informatielijn") naar het informatiepunt start.
  • Materiaal dat in kleur, tast en zo mogelijk klank afwijkt van de aanwezige bestrating.
  • Het gebruikte materiaal moet antislip zijn.

Uitvoeringseisen

  • Uitvoering: vlakke klanktegel, vlakke rubbertegel, keramische tegel, betontegel troffel epoxy met carborundum inlage, staal/aluminium (niet reflecterend). Objectmarkeringen kunnen dus niet worden uitgevoerd met een noppentegel zoals deze wordt gebruikt bij een waarschuwingsmarkering.
  • Afmeting vlak: 600 x 600mm.
  • Bij glad oppervlak (bijv. staal, aluminium, keramiek) profiel aanbrengen voor een betere voelbaarheid en antislip.
  • K-waarde markering – aansluitende bestrating: 30.

Voorbeelden
objectmarkering

 

 


Principe van een objectmarkering
(zonder informatielijn)


Voorbeeld van een objectmarkering