RG: 2-08 Oversteeklijn


Definitie

Oversteeklijnen zijn bijzondere lijnen in een geleidelijn, uitsluitend ter plaatse van gelijkvloerse spoorse overpaden op stations of haltes, bij zowel trein als (snel-)tram.

Dus niet toepasbaar bij overwegen en oversteekplaatsen (niet geschikt op wegdek t.b.v. gemotoriseerd verkeer).

Een oversteeklijn wordt altijd voorafgegaan door een waarschuwingsmarkering met een oppervlakte van 1.200 x 1.200mm.

Randvoorwaarden

 • Afwijkend materiaal t.o.v. de geleidelijn en waarschuwingsmarkering.
 • De oversteeklijn moet bij het aantikken met een tikstok een duidelijk een ander akoestische reactie hebben (ander geluid) dan de geleidelijnen en waarschuwingsmarkering.
 • Duidelijk waarneembare (voelbaar) lijn in de verharding ter plaatse van de gelijkvloerse spoorwegovergang.
 • Voor een nadere beschrijving van de detaillering, zie “DEEL - 3 Details” en voor aansluitingen, zie “DEEL 5 - Toepassingen (openbaar vervoer)”.

Locatie eisen

 • Uitsluitend bij overpaden op stations.
 • Altijd in combinatie met de bij de oversteeklijn behorende waarschuwingsmarkering.

Uitvoeringseisen

 • De oversteek lijn is 150mm breed.
 • Bovenzijde is bol, hoogte t.o.v. de bestrating 13mm.
 • Opstaande randen maken een hoek van 60⁰ t.o.v. de aansluitende bestrating.
 • Materiaal dat in kleur, tast en klank afwijkt van de aanwezige bestrating
  K-waarde markering – aansluitende bestrating: min. 30.
 • Het gebruikte materiaal moet antislip zijn.

Voorbeelden
oversteeklijn

 


Principe van een oversteeklijn


Voorbeeld van een oversteeklijn