RG: 4-01 Hoekoplossingen


Definitie

Op ieder beslispunt in een geleidelijn (hoek, kruising, afslag, etc.) wordt een attentievlak aangebracht.

Een attentievlak maakt onderdeel uit van de geleidelijn, maar is uitgevoerd met de bestrating zoals deze rondom de geleidelijn is aangebracht.

Uitzondering hierop kan zijn wanneer de aansluitende bestrating een zodanig ruwe textuur heeft (bijv. oude klinkers met diepe voegen) dat er slecht onderscheid kan worden gevoeld tussen geleidelijn en bestrating. In die situaties moet het attentievlak met een vlak materiaal worden uitgevoerd (bijv. betontegels).

 
Hoeken > 15°

 


Hoeken < 15°

Een knik in een geleidelijn, kleiner of gelijk dan 15 graden mag ononderbroken worden uitgevoerd.

 

Gebogen geleidelijnen


Geleidelijnen mogen "gebogen" worden aangebracht.
De minimale straal van de boog is 10m (gemeten op de hartlijn van de geleidelijn).