RG: 4-02 Kruisingen


Definitie

Op ieder beslispunt in een geleidelijn (hoek, kruising, afslag, etc.) wordt een attentievlak aangebracht.

Een attentievlak maakt onderdeel uit van de geleidelijn, maar is uitgevoerd met de bestrating zoals deze rondom de geleidelijn is aangebracht.

 
T-splitsing

  Kruising