RG: 4-04 Start en Einde lijn


Definitie

Een geleidelijn kan op twee manieren worden beëindigd:

  • met een waarschuwingsmarkering (deze geeft aan dat de lijn stopt en dat er, indien men verder loopt, een gevaarlijke situatie ontstaat). Men kan het beste omdraaien en de lijn terug volgen
  • de geleidelijn gaat over op een gidslijn (v.v.).

 Daar waar gebruik kan worden gemaakt van (natuurlijke) gidslijnen moet dit worden gedaan en moeten geen geleidelijnen worden aangebracht.

Dit geldt overigens niet voor OV-knooppunten. Daar worden altijd geleidelijnen aangebracht tenzij dit niet kan. Dit dient per situatie te worden beoordeeld.

 
Beëindiging met een waarschuwingsmarkering

 

Wanneer er aan het einde van een geleidelijn geen gidslijn aanwezig is, o.a. aan het einde van een perron (een geleidelijn op een perron moet 10m voor het einde van het perron stoppen), moet dit einde worden aangegeven met een waarschuwingsmarkering van 600 x 600 mm.

Begin / Beëindiging haaks
op een gidslijn (bij balies ed.)

 


Een geleidelijn kan eindigen voor een balie.
Omdat deze beëindiging geen gevaar oplevert voor een gebruiker behoeft hier geen waarschuwingsmarkering te worden aangebracht.

Begin / Beëindiging haaks op een gidslijn


Optie 1

Een geleidelijn met een breedte van 300mm die haaks wordt benaderd, kan worden gemist doordat men er overheen kan stappen. Door de aansluiting op de gidslijn over een lengte van 1.200mm te verbreden tot 600mm kan dit worden voorkomen.

Optie 2

Indien een 300mm brede geleidelijn haaks of nagenoeg haaks op een gidslijn aankomt, moet aan weerszijden van deze geleidelijn evenwijdig aan de gidslijn een geleidelijn met een lengte van 1.800mm worden aangebracht.

Mensen die de gidslijn volgen worden op deze manier attent gemaakt op de aanwezigheid van een beslispunt. Een geleidelijn met een breedte van 300mm die haaks wordt benaderd, kan worden gemist doordat men er overheen kan stappen. Door een knooppunt te maken zoekt men op het attentievlak naar de verschillende looprichtingen.

Begin / Beëindiging bij een gidslijn


Voor de overgang van een geleidelijn naar een gidslijn (v.v.) geldt dat de geleidelijn en de gidslijn een overlapping moeten hebben van 600mm.


Indien een geleidelijn op een grotere afstand dan 600mm, maximaal 1.200mm, en in dezelfde richting van de gidslijn loopt, kan de lijn met sprongen naar de gidslijn toegebracht worden conform de oplossing zoals beschreven bij hoofdstuk 4-03 Verspringingen.