RG: 4-05 Deuren en Liften


Definitie

Indien zich een deur bevindt in de geleidelijn, loopt de lijn gewoon door. Alleen ter plaatse van een tourniquet stopt de lijn en vormt de tourniquet een gidslijn.

Geleidelijn bij deuren (al dan niet met deurautomaat)

Geleidelijn bij tourniquet

Geleidelijn bij liften en hefplateaus