RG: 4-07 Hellingbanen


Definitie

Bij hellingbanen wordt onderscheid gemaakt tussen hellingen steiler dan 1:20 en hellingen gelijk of minder steil dan 1:20. Bij hellingen tot en met 1:20 zijn geen aanvullende voorzieningen nodig. Bij hellingen steiler dan 1:20 moet over de lengte van de hellingbaan een leuning naast de geleidelijn worden aangebracht en moet onder en boven (voor de helling) een attentievlak worden aangebracht.

 

Hellingbanen
flauwer dan 1:20

Hellingbanen
steiler dan 1:20