RG: 4-08 Oversteekplaatsen


Definitie

"Belijnde" oversteekplaatsen, oversteekplaatsen die in het verlengde van een natuurlijke gidslijn liggen, met of zonder hoogteverschil tussen trottoir en rijbaan ter plaatse van de oversteekplaats, worden altijd uitgevoerd met een waarschuwingsmarkering.

De richting van de ribbels van de geleidelijn naar de waarschuwingsmarkering bij het oversteekpunt geven de oversteekrichting aan.

De lengte (maat A) van de waarschuwingsmarkering is afhankelijk van de oversteeklengte.

Maat A: (minimaal 1.800mm)

1 rijstrook (of vrij liggend fietspad)

1.800mm

2 rijstroken

2.400mm

3 rijstroken

3.000mm

4 rijstroken

3.600mmPrincipe

Alternatieve oplossingen
bij onvoldoende ruimte


Positie waarschuwings-markering t.o.v.
de geleidelijn

Oversteekplaatsen,
zonder geleidelijnen

 

 

Geleidelijnen van en naar oversteekplaatsen