ITstandaard


De Integrale Toegankelijkheid standaard (ITstandaard) is de erkende standaard voor toegankelijk bouwen in Nederland. In deze standaard zijn de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen door ons omgewerkt naar bouwtechnische eisen, die worden toegepast bij het ontwerpen en realiseren van integraal toegankelijke projecten.

De definitie van fysieke toegankelijkheid is:
"de eigenschap van buitenruimten, gebouwen, woningen en vervoer die maakt dat mensen - divers als ze zijn - er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen." 

De criteria komen onder andere voort uit het handboek voor Toegankelijkheid, het Bouwbesluit, NEN 1814/NPR1815, ASVV, PBTconsult Routegeleiding, Handboek Ergonomie/Human Factors, Neufert Architects' Data en Universal Design, NEN-ISO-21542 en Zicht op Ruimte.

De criteria van de ITstandaard zijn in overleg met verschillende belangenverenigingen, gezamenlijk vertegenwoordigd door Ieder(in), opgesteld. Wijzigingen en aanpassingen in regelgeving en een veranderende maatschappij worden opgenomen en gepubliceerd.

Voldoet de gebouwde omgeving aan de criteria uit de ITstandaard, dan komt het  in aanmerking voor een ITS-certificaat. 
Een keurmerk op zichzelf is niet het doel, toegankelijk bouwen wel. 

De criteria van de vigerende ITstandaard zijn als volledig document te bestellen en online te raadplegen, u kunt hiervoor een account aanmaken.

Klik hier voor het bestellen van de  ITstandaard (volledige versie).

Klik hier voor inloggen of om als nieuwe gebruiker een account aan te maken.