3 H3.A01 Verkeersruimte (horizontaal)


Definitie

Ruimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.

Randvoorwaarden

 • Verkeersruimte is bedoeld voor voetgangers, rolstoelen, rollators en soms scootmobielen.
 • Geeft in een gebouw toegang tot alle relevante verblijfsruimtes, andere verkeersruimtes alsmede inrichtings- en gebruikselementen.
 • Definitie van type vloeren van verkeersruimten:

o vlak: vloeren met een hellingshoek/afschot van ≤ 2% (1:50)
o vals plat: vloeren met een hellingshoek tussen 2 – 4% (1:50 – 1:25), 
    geen nadere eisen, te behandelen als vlakke vloer
o schuin: vloeren met een hellingshoek ≥ 4% (= helling, zie 3 H4 - 
   Verticale  verkeersgebied).

 

 

 • De verkeersruimte moet verhard en vrij van obsta­kels zijn.
 • Obstakelvrije keerruimte (ten minste 1 per 75m), zowel buiten als in de publieke zone ≥ Ø 2,1m (en 2,6m wanneer ook met een scootmobiel worden toegelaten).

Uitvoeringseisen

 • Standaard (obstakelvrije) breedte ≥ 1,8m, zodat kinderwagens, rolstoel­ge­bruikers etc. elkaar goed kunnen passeren.
 • Minimum (obstakelvrije) breedte van 1,2m bij vernauwingen over maximaal 20m (kinderwagens of rolstoelen kunnen voetgangers passeren).
 • Minimum (obstakelvrije) breedte in woningen van 1,1m.
 • Minimum (obstakelvrije) breedte van 0,9m bij plaatselijke vernau­wingen (penanten, kolommen), lengte maximaal 0,5m, onderlinge afstand tussen de vernauwingen 5m.
 • Minimummaten bij hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten van en naar de verkeersruimte maat A+B (zie tekening) ≥ 1,95m bij gebruik door handbewogen rolstoelen en ≥ 2,6m bij gebruik door scootmobielen.
 • Vrije doorgangshoogte:

o gebouwen gerealiseerd voor 2003: ≥ 2,1m
o gebouwen gerealiseerd na 2003: ≥ 2,3m
o OV-voertuigen: ≥ 2,1m.

 • Drempelhoogte in verkeersruimten ≤ 20mm.
 • Hellingen dwars op de looprichting ≤ 2%.
 • Stroefheid van het oppervlak van de verkeersruimte; R-waarde (DIN 51130): ≥ 10.

Artikel Bouwbesluit

Afd. 4.1: aanstuurtabel 4.1: art. 4.24, 4.26, 4.27 (toegankelijkheidssector).

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H3.C02
3 H4.C11
3 H5.C03
3 H5.C04
3 H5.C05
3 H5.C07
3 H5.C08
3 H5.C09
3 H5.C10
3 H5.C11
3 H5.C12
3 H5.C17
3 H9.C01

Hoogteverschil
Rolpad
Deur
Schuifdeur
Tourniquet
Toegangssluis
Toegangspoortje
Deurgreep
Deurkruk
Deurdranger
Deurautomaat
Niveauverschil
Informatiebord en Scherm

Maatvoering verkeersruimte

 

Maatvoering hoeken in verkeersruimten