3 H4.C10 Roltrap


Definitie

Machinaal aangedreven bewegende trap waar personen op kunnen staan en lopen.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Met betrekking tot toegankelijkheid zijn voor roltrappen geen criteria ontwikkeld, omdat ze volgens de ITstandaard als niet toegankelijke elementen worden aangemerkt. Daardoor worden zij niet meegenomen in de beoordeling van de (on)toegankelijkheid van een object of gebouw.
Dit betekent dat wanneer roltrappen voor het overbruggen van hoogteverschillen gebruikt worden deze ook, op een gelijkwaardige manier en binnen 50m van de roltrap (in combinatie met een toegankelijke trap), door een lift of hellingbaan moeten kunnen worden overbrugd.
Indien de locatie van de trap bij een roltrap niet zichtbaar is, dient er een verwijzing te worden aangebracht.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

3 H4.C02
3 H4.C06
3 H4.C07

Trap
Hellingbaan
Lift

Voorbeeld