3 H5.C08 Toegangspoortje


Definitie

Een doorgang met toegangscontrole die alleen met een autorisatie kan worden gepasseerd.

Randvoorwaarden

De vrije doorgang dient voldoende te zijn voor een rolstoel, scootmobiel en/of een persoon met hulphond om te passeren.

Locatie-eisen

Indien de doorgangsbreedte van het toegangspoortje kleiner is dan 0,85m, dient binnen 10m van het toegangspoortje ook een alternatieve doorgang te zijn met dezelfde openingstijden en zelfstandige gebruiksmogelijkheden (inclusief assistentie voor de bediening en handelingen voor autorisatie door bijvoorbeeld een bewaker, portier, receptionist, e.d.). Deze alternatieve toegang komt in de dezelfde binnen/buitenruimte uit als toegangspoortjes.

Uitvoeringseisen

  • Bediening van eventuele autorisatiemethodiek tussen 0,9 en 1,2m+ vloer en 0,5m uit een inwendige hoek.
  • De vrije doorgangsbreedte van het toegangspoortje is ≥ 0,85m.
  • Indien het deurtje in het poortje is uitgevoerd in een transparant materiaal (bijv. gehard glas), moet dit glas voorzien zijn van een markering (in beide looprichtingen).
    Visuele markering (contrastwaarde: LRV1 – LRV2: ≥ 0,3 t.o.v. de achtergrond, zie 2 E2.-01).
  • Bij het gebruik van toegangspoortjes dient per blok toegangspoortjes, minimaal 1 volgens de ITstandaard te zijn uitgevoerd voor alle eventueel verschillende autorisatiegroepen (bezoekers en/of personeel).

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

 

Bijbehorende criteria

 

 

Maatvoering