3 H6.C09 Locker


Definitie

Afgesloten kastje als bewaarplaats voor bijvoorbeeld kleding (o.a. in sporthallen/zwembaden), werkdocumenten en/of persoonlijke zaken (o.a. in kantooromgeving). 

Randvoorwaarden

  • Zelfstandig gebruik van lockers (geen assistentie noodzakelijk).
  • Bedienbaar met 1 hand.

Locatie-eisen

  • Minimaal 20% van het totaal aantal beschikbare lockers uitvoeren als toegankelijke lockers.

Uitvoeringseisen

  • Diepte van de planken < 0,6m.
  • Hoogte bedieningselementen van de IT-lockers tussen 0,7 – 1,35m.
  • Gebruiksvlak vóór de lockers 0,9 x 1,2m.
  • Indien codeslot op deurtjes:

o afmeting en situering bedieningsknoppen conform 3 H6.C01
   Bedieningselement.

  • Indien computergestuurde toewijzing van de lockers:

o keuzemogelijkheid voor de positie van de locker (hoogte en positie ten
   opzichte van een binnenhoek)
o eigenschappen beeldscherm conform 3 H9.C02 Display en Touchscreen
o locatie van de daarbij behorende bedieningselementen conform 3 H6.C01
   Bedieningselement.

  • Afmetingen bedieningsknoppen conform 3 H6.C01 Bedieningselement.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Minimaal 2% van totaal aantal lockers behorende tot het gebied waarop de ITstandaard van toepassing is.

Bijbehorende criteria

3 H6.C01
3 H9.C02

Bedieningselement
Display en Touchscreen

Lockeropstellingen