3 H6.C11 Garderobe


Definitie

Meubel bedoeld voor ophangen en opbergen van kledingstukken.

Randvoorwaarden

Er worden 2 soorten garderobes onderscheiden:

  • garderobes met personeel
  • garderobes voor zelfstandig gebruik.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

  • Aan garderobes met personeel worden geen eisen gesteld.
  • Garderobes voor zelfstandig gebruik: toegankelijke garderobehaken < 1,35m+ vloer en ≥ 0,5m uit een inwendige hoek.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Minimaal 2% van alle garderobehaken waarop de ITstandaard van toepassing is.

Bijbehorende criteria

3 H6.C01

Bedieningselement