3 H6.C13 Automaat


Definitie

Apparaat voor het verkrijgen van toegangsbewijzen, vervoersbewijzen, uitrijdkaarten, snacks e.d.

Randvoorwaarden

  • Automaten die een nagelvast onderdeel vormen van de primaire functie van het object dienen voor iedereen bruikbaar te zijn en dus aan onderstaande eisen te voldoen.
  • Indien meerdere gelijke automaten worden toegepast, dient ten minste het aantal aan de drempelwaarde te voldoen.
  • Automaten moeten zowel staand als zittend bruikbaar en bedienbaar zijn.

Locatie-eisen

Zijdelingse bedienbaarheid toelaatbaar (onderrijdbaarheid van toetsenbord en uitgiftevlak/vak niet verplicht, wel wenselijk).

Uitvoeringseisen

  • Voor de voorkant (bedieningszijde) van de automaat dient een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig te zijn van 0,9 x 1,2m.
  • Met de hand te bedienen onderdelen (inclusief geldinworp en geldretour) tussen 0,7 en 1,35m+ vloer en ≥ 0,5m horizontaal uit een inwendige hoek.
  • Bedieningskracht maximaal 30 newton.
  • Fijnmechanische bedieningskracht 5 newton (met één of twee vingers). Zie ook Handboek Ergonomie 2007.
  • Bediening met één hand mogelijk.
  • Eventueel aanwezig display leesbaar vanaf een kijkhoogte tussen 1,2 en 2,0m+ vloer.
  • Toetsenbord met standaardindeling met reliëf t.p.v. de 5-toets.

Artikel Bouwbesluit

 

Toepassingsgebied

Minimaal 10% van de automaten per soort waarop de ITstandaard van toepassing is.

Bijbehorende criteria

3 H6.C01

Bedieningselement