B1-5 Hoogteverschillen


B1-5 Hoogteverschillen in 
toegangsroute Bereikbaarheid

Definitie
Een hoogteverschil tot maximaal 1m tussen de openbare weg en de toegang tot de stemlocatie die zonder trappen, maar wel met hellingbaan of lift, overbrugd kan worden.

Doelstelling
De stemlocatie is vanaf de openbare weg zonder trappen bereikbaar. 

Eisen
Wanneer in de toegangsroute hoogteverschillen aanwezig zijn, moeten deze door helling-banen of liften overbrugd kunnen worden. 
Maximale hellingshoeken voor hellingbanen: 

Hoogteverschil tot 50 mm:     1:6    /  16,6%  /  9°
 Van 50 – 100 mm:    1:10  /  10,0%  /  6°
 Van 100 – 250 mm:    1:12  /    8,5%  /  5°
 Van 250 – 500 mm:    1:16  /    6,3%  /  4°
 Van 500 mm tot 1.000 mm:    1:20  /    5,0%  /  3°

Tabel met lengte hellingbanen t.o.v. de te overbruggen hoogte:

Hoogte (mm)

30

40

50

100

150

200

250

300

Lengte (mm)

0,2

0,25

0,3

1,0

1,8

2,4

3,0

4,8

 

Hoogte (mm)

350

400

450

500

600

700

800

900

Lengte (mm)

5,6

6,4

7,2

8,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Opstelruimte:
Aan het begin en eind van de hellingbaan moet een vlakke (vrije) opstelruimte van 1,5 x 1,5m aanwezig zijn.
Bij een hoogteverschil van meer dan 100mm gemeten langs de zijkant van de helling-baan, moet de hellingbaan aan beide zijden zijn uitgerust met een afrijdbeveiliging met een hoogte van 50mm.
Bij een totaal hoogteverschil van meer dan 250mm tussen begin en eind van de helling-baan, moet deze hellingbaan aan ten minste een kant zijn uitgerust met een goed om-vatbare leuning met een hoogte t.o.v. hellingbaan van 850 – 950mm.
De hellingbaan moet stabiel, nagelvast, antislip, weerbestendig en zodanig sterk zijn uitgevoerd dat deze een gewicht kan dragen van maximaal 300kg (scootmobiel met bestuurder).   

Gelijkwaardig alternatief 
Geen gelijkwaardige alternatieven voor dit onderdeel van toepassing