B1-6 Routeaanduiding


B1-6 Routeaanduiding Bereikbaarheid

Definitie
Indien de entree van het stemlokaal niet direct vanaf de openbare weg zichtbaar is, moet de route vanaf de openbare weg naar de entree (op alle richtingveranderingen, keuzepun-ten en splitsingen) zijn aangegeven met een duidelijke aanduiding “STEMLOKAAL” of “STEMBUREAU”.

Doelstelling
Het vindbaar maken van de entree van de stemlocatie indien deze niet direct vanaf de openbare weg zichtbaar is.

Eisen
Afmetingen: minimaal A4
Teksthoogte: minimaal 30mm in kapitalen met pijl in juiste richting
Contrastwaardeverschil (grijswaarde) tekst t.o.v. achtergrond: minimaal 0,3
Combinaties rood/groen vermijden. 
Voorbeelden:
     


Gelijkwaardig alternatief
Iedere vorm van aanduiding is toegestaan mits deze voldoen aan de hierboven opgenomen criteria.