Ik ben een ontwerper/beleidsmaker

Integrale Toegankelijkheid in het Programma van Eisen
Het is van belang om al in de startnotitie aan te geven dat te realiseren projecten moeten voldoen aan de Integrale Toegankelijkheidseisen. Wij adviseren u hoe u deze toegankelijkheidseisen kunt opnemen in Programma's van Eisen.

3B Projectanalyse - Bouwplanadvies
Bij het realiseren van een integraal toegankelijk project komen vele eisen, wensen, mogelijkheden en knelpunten op het gebied van toegankelijkheid bij elkaar. Op basis van aan ons verstrekte tekeningen en andere documenten kunnen wij u per bouwfase adviseren en begeleiden. Het grote voordeel hiervan is dat onvolkomenheden en/of knelpunten al in een zeer vroeg stadium worden ontdekt en onnodige kosten achteraf worden voorkomen.

3B Objectanalyse - Analyse toegankelijkheid bestaande situatie
De toegankelijkheidsprestatie (Bereikbaarheid, Betreedbaarheid en Bruikbaarheid) in bestaande situaties is vastgelegd in de 3B analyse. De 3B analyse is door PBTconsult ontwikkeld en biedt een goed leesbaar, gestructureerd en gestandaardiseerd overzicht van de aangetroffen toegankelijkheidsprestatie. Via een gestandaardiseerde rekenmethode worden de uitkomsten omgezet naar de 3B-index, een overzicht van de toegankelijkheidsprestatie per hoofdgroep.

3B technische analyse - Kwaliteitsverhoging toegankelijkheid bestaande situatie
Na opname van de toegankelijkheid van de bestaande situatie worden op basis van de voor het gekeurde object relevante onderdelen, 3B index, mogelijke verbeterpunten aangegeven. Deze verbeterpunten worden gevat in een adviesrapport en ondersteund met schetsen, eventuele voorbeeldfoto’s en indien gewenst een kostenraming.

Openbare ruimte
Bij het inrichten van een toegankelijke openbare ruimte ligt de primaire aandacht bij de voor langzaam verkeer (voetganger, kinderwagen, rolstoel, rollator, scootmobiel, e.d.) noodzakelijke routes en voorzieningen. De vaak tegenstrijdige eisen van verschillende doelgroepen moeten daarbij in een consistent stedenbouwkundig ontwerp worden vervat.
Waar: voetpaden, autovrije winkelgebieden, shared space, OV-halte/terminal, parken, boulevards.
Wat: overbruggen van niveauverschillen, oversteken/kruisen ander verkeer, voorzieningen voor mensen met een visuele beperking.
Waarmee: Integrale Toegankelijkheid Standaard, Ontwerprichtlijnen Routegeleiding, Handboek voor Toegankelijkheid, CROW ASVV
PBT consult heeft o.a. geadviseerd in de gemeenten Utrecht, Uithoorn, Veenendaal en Den Haag.

Routegeleiding
PBTconsult heeft, in nauw overleg met Oogvereniging Nederland, de koepelorganisatie van mensen met een visuele beperking, richtlijnen opgesteld voor het ontwerp van gids- en geleidelijnen in het openbaar domein, gebouwen, OV-knooppunten en haltes. Met deze richtlijnen bieden wij gemeenten, stedenbouwkundigen, architecten en anderen die zich bezig houden met de inrichting van de publieke ruimte en het ontwerpen van gebouwen een handvat om veilige, bruikbare en consistente routegeleiding te ontwerpen. 

PBTconsult BV | Postbus 2420 | 3500 GK Utrecht | 030-2916633 | www.pbtconsult.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.