ITS certificering


Een gebouw, gebied of evenement komt in aanmerking voor het ITS Keurmerk (Integraal Toegankelijkheids Symbool) wanneer het integraal voldoet aan de criteria van de ITstandaard. Of het in aanmerking komt wordt bepaald aan de hand van een keuring op locatie. Deze keuring vindt plaats in de gebruiksfase van een gebouw. PBTconsult heeft de exclusieve licentierechten om het ITS Keurmerk toe te kennen verleend gekregen door Ieder(in), de initiatiefnemer en eigenaar van het ITS Keurmerk. 

Het ITS Keurmerk kan worden afgegeven op 3 niveaus:

ITS BASIS:
Dat gedeelte van het gebouw of gebied wat uitsluitend voor bezoekers bestemd is, of waar men zelfstandig (eventueel met toegangspas) mag komen.

ITS TOTAAL:
Het gehele gebouw (medewerkers en bezoekers) met uitzondering van technische installatieruimten, professionele keukens, ruimten t.b.v. fysieke beveiliging / bewaking (ruimten voor beeldschermen t.b.v. bewaking door beveiligingsmedewerkers moeten wel toegankelijk zijn).

ITS PLUS:
Dit betreft een gebouw of gebied waar vanwege de functie ervan aanvullende voorzieningen zijn getroffen voor specifieke doelgroepen.

Een ITS Keurmerk heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar. Wanneer in deze 5 jaar aanpassingen aan de situatie worden doorgevoerd moeten deze bij ons worden gemeld, het kan namelijk zijn dat deze wijzigingen gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van het project.  
Gebouweigenaren kunnen ook een jaarlijkse audit op het lopende ITS Keurmerk aanvragen. Deze jaarlijkse audit vindt veelal plaats bij design-build-maintain projecten waarbij in het contract is vastgelegd dat in een jaarlijkse rapportage de situatie op verschillende kwaliteits- en gebruiksaspecten moet worden opgeteld.
 
Neem contact met ons op voor meer informatie of de aanvraag ITS keuring.