Subsidie trajecten


Het VSB fonds en de NSGK verstrekken subsidies voor verbouwingen van buurthuizen, scoutinggebouwen, cultuurhuizen etc. Een van de voorwaarden is dat deze verbouwingen ook moeten bijdragen aan een verbetering van de toegankelijkheidssituatie. Wij zijn door VSB en NSGK aangewezen om deze plannen te toetsen.
Lees meer over de voorwaarden op de websites van VSB en NSGK.