2-E1.02 Verlichtingsbalans


Definitie

Overgangen in lichtsterkte in of tussen verschillende ruimten, of overgangen tussen buiten en binnen.

Achtergrond
Menselijke ogen passen zich pas na enige tijd aan de lichtsituatie aan. Een gelijkmatige verlichting is daarom van belang.
Reflectiewaarden van grote oppervlakten zijn ook van invloed op de gelijkmatigheid van de verlichting. De verhouding tussen de hoeveelheid licht die door een vlak wordt gereflecteerd en de lichtstroom die op dat vlak valt, is de lichtreflectiewaarde (LRV).
Randvoorwaarden
Grote lichtovergangen tussen ruimtes en gebieden, vooral van licht naar donker, vormen voor veel mensen (vooral ouderen) een probleem wanneer zij een tragere donkeradaptatie hebben.
Sterke lichtovergangen moeten daarom worden vermeden.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen

Verlichtingsniveau
Tussen twee aaneengesloten ruimten: ≤ 1:3.
Helderheidscontrasten  
Verhouding tussen reflectiefactoren van grote naast elkaar gelegen vlakken: ≤ 1:3.
Artikel EN17210
15.1
Lighting

Bijbehorende criteria

2-E1.01 Verlichting