2-E3.02 Leesbaarheid


Definitie

We onderscheiden tekst die van dichtbij en tekst die van veraf gelezen moet kunnen worden.
De ‘leesafstand’ is de afstand tussen oog en tekst.
De ‘kritieke leesafstand’ is de afstand gemeten vanaf de plek waar de informatie moet zijn/worden waargenomen (bijv. de plek om de juiste weg te kunnen vervolgen) en de plek waar de informatie staat.

Achtergrond
Informatie is duidelijk, beknopt, nauwkeurig en actueel.
Helderheid van informatie kan worden gedefinieerd als informatie die leesbaar en gemakkelijk te begrijpen is. Duidelijkheid van informatie veronderstelt dat mensen onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten informatie die zij ontvangen.
Informatie kan worden onderverdeeld in vier niveaus:
- niveau 1: veiligheidsinformatie zoals vluchtroutes
- niveau 2: richting- en locatie-informatie voor bewegwijzering
- niveau 3: algemene en instructieve informatie zoals openingstijden en gebruik
- niveau 4: reclame-informatie (niet van belang voor ITstandaard).
Het is van belang dat deze vier informatieniveaus duidelijk worden onderscheiden.

Randvoorwaarden

 

Locatie-eisen

 
Uitvoeringseisen Tekst bedoeld om op kleine afstand te lezen (leesafstand ≤ 2m): teksthoogte ≥ 10mm

Tekst bedoeld om op grote afstand te lezen (leesafstand > 2m te lezen):Een informatiebord moet behalve leesbare informatie geven ook voldoende opvallen.
Naast het feit dat een bord goed aangelicht moet zijn, is ook de afmeting en de kleur bepalend voor de zichtbaarheid en leesbaarheid van het bord.
Een geel bord valt over het algemeen het meeste op, ander kleuren vallen minder goed op, maar dat kan in bepaalde situaties worden gecompenseerd door het bord groter te maken.

Artikel EN17210

6.6
Signage

Bijbehorende criteria

3-H9.01
Informatiebord en Scherm

Onderlinge verhoudingen van verschillende kleuren van informatieborden