2-E7.04 Persoon met taststok


Definitie

Blinde en slechtziende mensen lopen vaak met een zgn. ‘taststok’. Afhankelijk van de wijze van gebruik van deze stok (zwaaien, tikken etc.) heeft een gebruiker meer of minder (vooral) breedte nodig.
Omdat er geen voor iedereen gelijke manier van het gebruik bestaat is bij de maatvoering uitgegaan van de ruimte waar de verschillende soorten gebruikers mee uit de voeten kunnen.

Achtergrond

 

Met name op OV-knooppunten en haltes zijn met behulp van geleidelijnen speciale routes aangelegd voor mensen met een visuele beperking. Deze geleidelijnen zijn met taststok en voeten voelbare, en door contrasterend kleurgebruik ook visueel waarneembare routes voor mensen met voldoende restvisus. In de openbare ruimte zijn zo min mogelijk geleidelijnen aangebracht.

Locatie-eisen

 

Uitvoeringseisen


Artikel EN17210


Bijbehorende criteriaMaatvoering