Stemlocaties


De toegankelijkheidseisen voor stembureaus zijn in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken door PBTconsult ontwikkeld. Met de ITstandaard en de Kieswet (gewijzigd in 2018) als uitgangspunt zijn de Toegankelijkheidscriteria Stembureaus 2018 opgesteld. In 2021 zijn deze criteria herzien en in een nieuwe versie uitgegeven. 

In de richtlijn Toegankelijkheidscriteria Stembureaus 2021 zijn alle relevante criteria voor een stembureau opgenomen. Omdat het stembureau een tijdelijke functie is en de locaties die als stembureau worden gebruikt in basis een andere bestemming hebben, zijn ook criteria voor tijdelijke voorzieningen opgenomen.

De Toegankelijkheidscriteria Stembureaus 2021 is online in te zien. Hiervoor moet u zich registreren of inloggen.

Een volledige versie in drukvorm kan hier besteld worden. Na betaling krijgt u het gedrukte exemplaar toegestuurd.